RT58 's Hertogenbosch heet u welkom

De Ronde Tafel nr. 58 's Hertogenbosch is de Bossche afdeling van De Nederlandsche Tafelronde: een vereniging die onderlinge vriendschap bevordert en uitwisseling van kennis, ervaringen en meningen stimuleert. De Ronde Tafel hoopt zo bij te dragen aan de ontwikkeling en ontplooiing van al haar leden. De vereniging staat open voor jonge mannen tussen 24 en 40 jaar, liefst met een zo groot mogelijke variëteit in beroepen en interesses. Leden kunnen zich niet aanmelden, maar worden gescout door de zittende Tafelaars.

 

Het is een vereniging die met regelmaat serviceprojecten organiseert. Want naast (internationale) vriendschap en persoonlijke ontplooiing is het leveren van een gezamenlijke bijdrage aan de gemeenschap minstens zo belangrijk.

Bestuursthema

Het thema voor dit bestuursjaar is met een daverend applaus ontvangen, de mogelijkheden die dit thema biedt zijn talloos: Open Je Blik. Waarschuwingen zijn reeds uitgevaardigd om dit thema in goede banen te leiden. Hulde aan Ivo, Bas en Thor.  ...

Bestuursthema