Bestuursthema

Het thema voor dit bestuursjaar is met een daverend applaus ontvangen, de mogelijkheden die dit thema biedt zijn talloos: Open Je Blik. Waarschuwingen zijn reeds uitgevaardigd om dit thema in goede banen te leiden. Hulde aan Ivo, Bas en Thor.